Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

Πληροφορίες

Καλωσήλθατε στον ιστότοπο μας.

Σκοπός της δημιουργίας του ιστότοπου αυτού είναι η παρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Erasmus+/KA1 εγκεκριμένου σχεδίου με τίτλο "Αλικιανός 2020", κωδικό προγράμματος 2018-1-EL01-KA101-047215 και περίοδο δράσης από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019

Το ΓΕΛ Αλικιανού είναι ένα μικρό επαρχιακό σχολείο με μαθητές από ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από το εκπαιδευτικό δυναμικό για συνολικό εκσυγχρονισμό, επικαιροποίηση γνώσεων και μεθόδων, και διεθνοποίηση του σχολείου. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για συμμετοχή σε όσο το δυνατών περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα (ERASMUS+ KA1 – KA2, eTwinning κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες:
http://epec-erasmus.blogspot.com/
http://upstechkey-alikianos.blogspot.com/
http://www.alikianos-lykeio.eu/

  

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συμμετοχή καθηγητών του Λυκείου Αλικιανού στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA1


Συμμετοχή  καθηγητών του Λυκείου Αλικιανού στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA1

  Το Γενικό Λύκειο Αλικιανού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS +  δράση ΚΑ1 που αφορά μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με διάρκεια  μέχρι τον Ιούνιο του 2019 το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ' ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή αφορά στην προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου.   Αυτή η προσπάθεια είναι πολυεπίπεδη και περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση, την επαγγελματική  βελτίωση του προσωπικού όπως επίσης και στη διεθνοποίηση του σχολείου και την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης μέσα και από ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία το σχολείο συμμετέχει.
Στα πλαίσια του προγράμματος πέντε εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να επιμορφωθούν σε μια ποικιλία θεμάτων που αφορούν τους τομείς που το σχολείο θέλει να αναπτύξει, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης που έχει εκπονήσει.
Πιο αναλυτικά οι κινητικότητες αφορούσαν:

  • Ένας καθηγητής ταξίδεψε στην Βαρκελώνη για να μετέχει  στην επιμόρφωση με θέμα "Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention Group" (Διαχείρηση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και Ομάδα αποτροπής σχολικού εκφοβισμού) που αφορά στην ανάπτυξη γνώσεων και στρατηγικών ενθάρρυνσης της επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης και διαμεσολάβησης καθώς και στις στρατηγικές αποτροπής του σχολικού εκφοβισμού.
  • Ένας καθηγητής συμμετείχε στην επιμόρφωση με θέμα Educative Robotics and Coding with Arduino (Εκπαιδευτική ρπμποτική και κωδικοποίηση Arduino) που πραγματοποιήθηκε στην Βαλένθια. Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων  σε θέματα όπως οι έλεγχοι, οι αυτοματισμοί, τα ρομπότ και οι προγραμματιζόμενες μηχανές και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).
  • Για τη βελτίωση της μαθησιακής μεθοδολογίας ένας καθηγητής παρακολούθησε στην Πράγα την επιμόρφωση με θέμα  "Innovative approaches to teach" (καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία) η οποία αφορούσε στην εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την μεθοδολογία της σύγχρονης παιδαγωγικής και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου  αιώνα, με έμφαση στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Τέλος δύο καθηγήτριες παρακολούθησαν στη Βαρκελώνη επιμόρφωση με θέμα  Social Media in the Classroom (Κοινωνικά δίκτυα στην τάξη) το οποίο είχε σκοπό την χρήση της τεχνολογίας  ΤΠΕ στην τάξη, την επαφή με  τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες εργαλείων όπως πλατφόρμες web και την χρήση τους με ασφαλές και χρήσιμο τρόπο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Μετά την επιστροφή τους οι καθηγητές εφάρμοσαν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε δειγματικές διδασκαλίες ενώ έδρασαν σαν πολλαπλασιαστές παρουσιάζοντας την εμπειρία τους και τις γνώσεις που απέκτησαν στους συναδέλφους τους σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο. Οι παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου alikianos2020.blogspot.com 


Ο υπεύθυνος επικοινωνίας
      Νικολάου Ιωάννης
                    Χημικός
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό"."The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein".